Pris/tilskud

Vi børn i Bullerup • Charlotte Brandt • Mølledammen 8 • 5320 Agedrup • Tlf. nr. 20 70 77 39

Pris & tilskud

I min dagpleje er prisen (2020) for en fuldtidsdagplejeplads 7.700,- kr. (2.364,-) pr. måned hele året, uanset om der holdes ferie, fridage eller opstår sygdom. Prisen reguleres hvert år den 1. januar. Yderligere information kan fås ved pladsanvisningen Odense. Der kan søges tilskud fra kommunen, dog max. 5.204,- kr. pr. måned.


Forældrebetalingen kan derfor se således ud:

7.700,- minus tilskud på 5.336,- = forældrebetaling på 2.364,- pr. måned


Læs mere på dette link til Odenses kommunes hjemmeside: Link


Tilskuddet tilbagebetales af kommunen ca. d.10 i måneden, når forældrene har udfyldt en blanket, som bl.a. kan findes på Odenses kommunes hjemmeside. Der gives også søskendetilskud til privat børnepasning.Der indgås en betalingsaftale mellem forældre og dagplejer, som underskrives af begge parter. Betalingen skal ske månedsvis forud, senest sidste hverdag i måneden.


Opsigelse:

Der er 2 måneders opsigese fra forældrenes side,

og 1 måneds opigelse fra dagplejers side.

opsigelse skal aflveres sidste hverdag i måneden, og er

gældende henholdsvis 2  og 1 måned derfra.

Ledige pladser:

• Er der ledigeplads til dit barn

• Hvornår tilmelder du dit barn

• Hvornår er næste ledige plads

Se mere her >>>